Hvem er vi og hva gjør vi

Opplæringskontoret Innlandet(tidligere Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark) ble etablert i 1997 og er godkjent opplæringskontor for 17 fag. Vi har 200 løpende lærekontrakter hvert år. Vi dekker hele Innlandet.

Okinn er organisert som en forening med et styre på 5 personer om velges blant medlemmene. Årsmøte er øverste myndighet.

Kontorets formål er

  • informere om fagene og fagopplæringsordningen
  • rekruttere nye lærlinger, lærekandidater og lærebedrifter
  • samarbeide med fylkeskommunen om formidling av lærlinger og lærekandidater
  • på vegne av medlemsbedriftene være kontraktspart med lærlingene/lærekandidatene og administrere opplæringen av dem
  • koordinere og være behjelplig med å legge til rette og kvalitetssikre medlemmenes opplæringsvirksomhet
  • gi råd om tilbudsstrukturen i videregående skole og uttale seg om utvikling av læreplaner
  • arrangere kurs/samlinger for lærlinger og fagansvarlige
Signering