Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er en ordning som gir ufaglærte arbeidstagere mulighet for å avlegge fagprøve på grunnlag av allsidig praksis, realkompetansevurdering og opplæring kombinert med veiledet praksis i vanlig arbeid

  • Kandidater må ha fullført grunnskolen og være i et arbeidsforhold
  • Det er krav om ett års allsidig praksis i faget før oppstart
  • Kandidaten må realkompetansevurderes, og gjenstående kompetansemål i læreplanen utgjør den personlige opplæringsplanen
  • Kandidaten må avlegge 5t skriftlig eksamen i programfagene. Det er ingen krav til eksamen i fellesfagene
  • Kandidaten avlegger samme fag- eller svenneprøve som lærlinger og praksiskandidater

Ordningen er ikke søkbar, men forutsetter et samarbeid mellom arbeidsgiver/opplæringskontor, arbeidstager og fylkeskommunen.


OKINN bistår medlemsbedriftene som ønsker å formalisere kompetansen til sine ansatte som kvalifiserer for ordningen.