Opplæringskontoret Innlandet

Opplæringskontoret Innlandet, med forkortelsen OKINN,
er et flerfaglig servicekontor for virksomheter med felles opplæringsbehov.

Vi holder til i Torggata 3 i Hamar

Lærlinger

Informasjon til deg som er eller ønsker å bli lærling

For lærlinger

Ledige lærlingplasser

Se ledige læreplasser hos våre medlemsbedrifter. Siden oppdateres kontinuerlig

Ledige lærlingplasser

For bedrifter

Se våre medlemsbedrifter og hvordan man blir medlem hos oss

For bedrifter