Opplæringskontoret Innlandet

Opplæringskontoret Innlandet, med forkortelsen OKINN, er et flerfaglig servicekontor for virksomheter med felles opplæringsbehov. Vi holder til i fylkeshuset på Hamar

Lærlinger

Informasjon til deg som er eller ønsker å bli lærling

Ledige lærlingplasser

Se ledige læreplasser hos våre medlemsbedrifter. Siden oppdateres kontinuerlig

For bedrifter

Se våre medlemsbedrifter og hvordan man blir medlem hos oss