Om oss

Opplæringskontoret Innlandet, med forkortelsen OKINN, er et flerfaglig servicekontor for virksomheter med felles opplæringsbehov.

OKINN ble etablert i 1997 og er godkjent opplæringskontor for 17 fag. Vi har 200 løpende lærekontrakter hvert år.

OKINN er organisert som en forening med et styre på 5 personer om velges blant medlemmene. Årsmøte er øverste myndighet.

Vi har som formål å:

  • informere om fagene og fagopplæringsordningen
  • rekruttere nye lærlinger, lærekandidater og lærebedrifter
  • samarbeide med fylkeskommunen om formidling av lærlinger og lærekandidater
  • på vegne av medlemsbedriftene være kontraktspart med lærlingene/lærekandidatene og administrere opplæringen av dem
  • koordinere og være behjelplig med å legge til rette og kvalitetssikre medlemmenes opplæringsvirksomhet
  • gi råd om tilbudsstrukturen i videregående skole og uttale seg om utvikling av læreplaner
  • arrangere kurs/samlinger for lærlinger og fagansvarlige

Kontaktinformasjon

Telefon til administrasjonen:

Telefon: 62 54 45 78
Marit: 95 22 38 60
Ann Kristin: 952 83 045

Postadresse:

Postboks 4404, Bedriftssenteret
2325 Hamar

Besøksadresse:
Parkgata 64
2318 Hamar

Fakturaadresse:
Fakturamottak, postboks 4043, Bedriftssenteret
2306 Hamar