Lærling

Her vil du finne informasjon for deg som er eller ønsker å bli lærling.

Hvordan søke læreplass?

Du må alltid søke om formidling til læreplass via Vigo.no (https://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo).

Vær aktiv selv!

Det er ingen garantier for at du faktisk får læreplass. Lærebedriften avgjør selv hvem de ønsker å tilby læreplass. Mange læreplasser blir utlyst i aviser og på internett.

Skriv personlig søknad og CV og send direkte til bedriften. Vær obs på at flere av bedriftene ønsker at du søker elektronisk. Ta kontakt med bedriften du vil søke læreplass hos og undersøk hvordan de ønsker å motta din søknad.

Hvem er lærling?

Lærlingen er både arbeidstaker og under utdanning i lærebedriften samtidig. Skolen er forlatt og lærebedriften overtar ansvaret for opplæringen. Derfor inngås det to avtaler: lærekontrakt og arbeidsavtalen

Lærlingen har de samme rettigheter og plikter som de øvrige arbeidstakerne og i henhold til gjeldende avtaleverk for bedriften. Samtidig har lærlingen også visse rettigheter og plikter etter opplæringsloven (Lovdata).

Ledige læreplasser

Vi har oversikt over alle ledige læreplasser

Fag

Mest vanlige utdanningsvei er Vg1 + Vg2 + år i lærebedrift som lærling.

Hvem er lærekandidat?

Hvis du ikke har forutsetninger for å kunne gå inn i et ordinært læreløp kan du inngå opplæringskontrakt med oss hos en lærebedrift og blir å betrakte som en lærekandidat. Du vil da ta sikte på en mindre omfattende kompetanseprøve enn fag-/svenneprøve og får et kompetansebevis istedetfor fag-/svennebrev.

Som lærekandidat kan det hende at du opplever at du mestrer mer enn hva du i utgangspunktet trodde eller at forutsetningene endrer seg, og det vil da kunne være mulig å konvertere til å bli ordinær lærling og ta sikte på fag-/svenneprøve ved endt læreperiode.

Alle lærlinger i kommunesektoren er underlagt en tariffavtale. En tariffavtale er en skriftlig avtale som er inngått mellom arbeidstagerorganisasjonen og arbeidsgiver.

Som lærling blir du avlønnet etter minstelønn som fagarbeider.

En lærling har to års læretid. Det defineres slik i forhånd til lønn:
Ett år med lære og ett år med verdiskapning. Det er det året bedriften «drar nytte»(verdiskapning) av deg du får lønn for, men avlønningen er fordelt over hele læretiden etter en prosentsats.

Oppsummert får du en årslønn fordelt på to år.

Læreplassgaranti

Enkelte kommuner har læreplassgaranti for elever i videregående utdanning. En læreplassgaranti betyr at elever med ungdomsrett som har fullført og bestått Vg2 er garantert en lærlingeplass i en lærebedrift. Av medlemsbedriftene i OKINN har Trysil kommune læreplassgaranti.

Krav til elevene

Elevene som ønsker å bli omfattet av lærlinggarantien, må ta utdanninga si seriøst og oppfylle en del krav. De må:

  • ikke ha mer enn 10 dagers fravær og da teller timefraværet i hvert skoleår (Vg1 og Vg2) med.
  • få bestått i alle fag.
  • ha gjennomført deler av prosjekt til fordypning i godkjent lærebedrift (minimum 2 uker på Vg2).
  • vise motivasjon og interesse for faget ved sjøl å søke læreplass, og de må stille til intervju mot slutten av Vg2.

Til elever som følger grunnkompetanseopplæringsløpet stilles det også en del krav. De må:

  • ikke ha mer enn 10 dagers fravær og da teller timefraværet i hvert skoleår (Vg1 og Vg2) med.
  • få bestått i alle fag.
  • vise motivasjon og interesse for faget ved sjøl å søke læreplass, og de må stille til intervju mot slutten av Vg2.


Som lærling med lærekontrakt i Opplæringskontret Innlandet betyr det at du får minimum halvårlig oppfølging med en fagkonsulent fra oss. Vi er også tilgjengelig for deg gjennom hele læretiden. Nøl ikke med å ta kontakt med oss - vi er glad for å kunne hjelpe deg.

Vi har også oppstartsamling i august/september det året du starter som lærling. Der gir vi deg relevant informasjon som kan være nyttig for deg i læretiden din. Du får også treffe andre lærlinger fra andre medlemsbedrifter.

Siste året du er lærling arrangerer vi også en samling der vi har fokus på fagprøven og gir deg litt informasjon om hva du kan gjøre etter endt læretid.

Fag- og svenneprøven

Når opplæringen er fullført melder opplæringskontoret opp lærlingene til fag- og svenneprøve. Praksiskandidater må melde seg opp selv, og informasjon om hvordan du gjør dette finner du på Innlandet fylkeskommunes hjemmeside.

Prøvenemnda har ansvaret for utformingen av fag- og svenneprøven, men lærebedriften kan komme med forslag til prøveoppgaver. Fag- og svenneprøven skal prøve kandidaten sin kompetanse i faget og alle kompetansemåla i læreplanen for faget skal kunne prøves. Arbeidsoppgavene i prøva skal reflektere kravene til faglig kompetanse. Oppgaven skal klart definere innholdet i det en forventer av kandidaten sitt arbeid.

Innenfor rammen av kompetansemåla i læreplanen skal oppgaven prøve kandidaten i planlegging av arbeidet med begrunnelse av valg, gjennomføring av faglig arbeid, vurdering av eget arbeid og dokumentasjon av eget arbeid.

Utdeling av fag- og svennebrev

Kandidater som har bestått prøven som lærling, lærekandidat, praksiskandidat eller kandidat til fagbrev på jobb, får invitasjon til høytidelig fagbrevutdeling.
Invitasjon kommer til kandidater som har bestått fagprøve i perioden som har gått fra forrige fagbrevutdeling.


Utskrift av fagbrevet
Etter at fagbrevutdelingene er gjennomført, kan alle som ikke har deltatt der bestille utskrift av fag-/svennebrevet sitt. Dette er et dokument i A3-format, som kan rammes inn og henges på veggen. Det kan ta noen uker før utskriften kommer. Du vil få en hentelapp i posten. Sluttdokumentasjonen (kompetansebevis/vitnemål) sendes ut uavhengig av om du bestiller utskrift av fagbrevet.

Klage på fagprøven

Dersom du får karakteren "Ikke bestått", kan du klage på karakteren, eller på måten prøven ble avviklet på.

Som lærling i Innlandet fylke har du mulighet til å ta 14 dager av læretiden din i utlandet gjennom Internasjonalt servicekontor Innlandet.