Service og administrasjonsfaget

En service- og adminstrasjonsmedarbeider jobber i offentlige virksomheter, biblioteker, service- og informasjonssentre og i private bedrifter.

Statistisk Sentralbyrå

Læreplasser: 1

Nettside: https://www.ssb.no/

Kontaktperson: Rachel Snekkerbakken

Telefon: 41220338

E-post: rachel.snekkerbakken@ssb.no

Søk direkte til bedriften.

Grue kommune

Læreplasser: 1

Nettside: https://www.grue.kommune.no/

Kontaktperson: Jessica Fagergård

Telefon: 41 00 79 64

E-post: jessica.Fagergard@grue.kommune.no

Benytt elektronisk søknadsskjema.

Elektronisk søknad

Hamar Katedralskole

Læreplasser: 1

Nettside: https://www.hamar-katedral.vgs.no/

Kontaktperson: Eivind Troøyen

Telefon: 48990596

E-post: eivtro@innlandetfylke.no

Benytt elektronisk søknadsskjema.

Elektronisk søknad

Gjøvik videregående skole

Læreplasser: 0

Nettside: https://www.gjovik.vgs.no/

Kontaktperson: Marianne Ness Fjellhaug

Telefon: 47897836

E-post: maifje@innlandetfylke.no

Send søknad direkte til bedriften

EnTur AS avd Lillehammer

Læreplasser: 0

Nettside: https://entur.no/

Kontaktperson: Stian Vorkinn

Telefon: 48006407

E-post: stian.vorkinn@entur.org

Søk direkte til bedriften.