Service og administrasjonsfaget

En service- og adminstrasjonsmedarbeider jobber i offentlige virksomheter, biblioteker, service- og informasjonssentre og i private bedrifter.

Karriere Innlandet avd Lillehammer

Læreplasser: 1

Nettside: https://www.karriereinnlandet.no/

Kontaktperson: Gina Heggsum Hubred

Telefon:

E-post: ginhub@innlandetfylke.no

Søk direkte til bedriften

Ringsaker videregående skole

Læreplasser: 1

Nettside: https://www.ringsaker.vgs.no/

Kontaktperson: Unni Grytting Evensen

Telefon:

E-post: unngry@innlandetfylke.no

Benytt elektronisk søknadsskjema

Elektronisk søknad

Trysil videregående skole

Læreplasser: 1

Nettside: https://www.trysil.vgs.no/

Kontaktperson: Marianne Granberg

Telefon:

E-post: maigra@innlandetfylke.no

Benytt elektronisk søknadsskjema

Elektronisk søknad

Odal Sparebank

Læreplasser: 1

Nettside: https://www.odal-sparebank.no/

Kontaktperson: Marianne Nybakk

Telefon: 416 95 963

E-post: marianne.nybakk@odal-sparebank.no

Søk direkte til bedriften. Bedriften har ledig læreplass for 1 lærling i enten salgsfaget eller service- og administrasjonsfaget.