Renholdsoperatørfaget

Aktuelle arbeidsplasser er alle typer næringsbygg og virksomheter i offentlig og privat sektor. Eksempler på arbeidsplasser er skoler, barnehager, administrasjonsbygg, idrettsanlegg, kulturbygg, sykehus og sykehoteller, alders- og sykehjem, hoteller, butikker, kjøpesentre, transportmidler som buss, tog, fly og skip, verksteder, byggeplasser, fabrikker og andre produksjonslokaler.

Grue kommune

Læreplasser: 1

Nettside: https://www.grue.kommune.no/

Kontaktperson: Jessica Fagergård

Telefon: 41007964

E-post: Jessica.Fagergard@grue.kommune.no

Benytt elektronisk søknadsskjema

Elektronisk søknad