Renholdsoperatørfaget

Aktuelle arbeidsplasser er alle typer næringsbygg og virksomheter i offentlig og privat sektor. Eksempler på arbeidsplasser er skoler, barnehager, administrasjonsbygg, idrettsanlegg, kulturbygg, sykehus og sykehoteller, alders- og sykehjem, hoteller, butikker, kjøpesentre, transportmidler som buss, tog, fly og skip, verksteder, byggeplasser, fabrikker og andre produksjonslokaler.

Stange videregående skole

Læreplasser: 1

Nettside: https://www.stange.vgs.no/

Kontaktperson: Kine Marie Nilsen

Telefon: 95855458

E-post: kinnil@innlandetfylke.no

Benytt elektronisk søknadsskjema.

Elektronisk søknad