It Utvikler

En IT-utvikler kan jobbe med IT-utvikling i alle typer virksomheter, offentlige og private.

Inmeta Consulting AS

Læreplasser: 0

Nettside: https://inmeta.no/

Kontaktperson: Fredrik Skarderud

Telefon: 977 72 757

E-post: fredrik.skarderud@inmeta.no

Ledig læreplass for 1 eller 2 lærlinger med oppstart 2023. Send søknad direkte til bedriften. Søknadsfrist 1. mai 2023

Statistisk Sentralbyrå

Læreplasser: 1

Nettside: https://www.ssb.no/

Kontaktperson: Geir Hoel Arnesen

Telefon: 990 48 166

E-post: geir.hoel.arnesen@ssb.no

Søk direkte til bedriften.