IT driftsfag

En IT-driftstekniker jobber med drift og vedlikehold av nettverk og software, brukerstøtte og service.

Hamar katedralskole

Læreplasser: 1

Nettside: https://www.hamar-katedral.vgs.no

Kontaktperson: Andreas Utheim

Adresse: Ringgata, 2315 Hamar, Hedmark

Telefon:

E-post: anduth@innlandetfylke.no

Benytt digitalt søknadsskjema. Kandidater med bakgrunn fra både it-driftsfag og dataelektronikerfaget vurderes.

Elektronisk søknad

Karriere Innlandet avd Lillehammer

Læreplasser: 0

Nettside: https://www.karriereinnlandet.no/

Kontaktperson: Jan Tore Telnes

Telefon: 91564905

E-post: jantel@innlandetfylke.no

Send søknad direkte til bedriften.

Fagskolen Innlandet

Læreplasser: 1

Nettside: https://fagskolen-innlandet.no/

Kontaktperson: Einar Wedøe

Telefon: 954 97 280

E-post:

Benytt elektronisk søknadsskjema.

Elektronisk søknad

Elverum videregående skole

Læreplasser: 0

Nettside: https://www.elverum.vgs.no/

Kontaktperson: Gaute Uthushagen

Telefon: 48497233

E-post: gauuth@innlandetfylke.no

Vurderer søkere i it-driftsfag og dataelektronikere. Benytt elektronisk søknadsskjema.

Elektronisk søknad

Ringsaker videregående skole

Læreplasser: 1

Nettside: https://www.ringsaker.vgs.no/

Kontaktperson: Ola Titterud

Telefon: 90851302

E-post: olatit@innlandetfylke.no

Benytt elektronisk søknadsskjema. Søknadsfrist 27.02.24

Elektronisk søknad

Sentrum videregående skole

Læreplasser: 1

Nettside: https://www.sentrum.vgs.no/

Kontaktperson: Ole Kronborg

Telefon: 917 02 132

E-post: olekro@innlandetfylke.no

Benytt elektronisk søknadsskjema.

Elektronisk søknad

Stange videregående skole

Læreplasser: 1

Nettside: https://www.stange.vgs.no/

Kontaktperson: Marius Martinussen

Telefon: 954 32 115

E-post: maimar@innlandetfylke.no

Det vurderes søkere fra dataelektronikerfaget og it-driftsfaget. Benytt elektronisk søknadsskjema. Søknadsfrist 27.02.24

Elektronisk søknad

Gjøvik videregående skole

Læreplasser: 2

Nettside: https://www.gjovik.vgs.no/

Kontaktperson: Odd Tore Bøe

Telefon: 922 00 035

E-post: oddboe@innlandetfylke.no

Send søknad direkte til bedriften.

Lena-Valle videregående skole

Læreplasser: 1

Nettside: https://www.lena-valle.vgs.no/

Kontaktperson: Odd Tore Bøe

Telefon: 922 00 035

E-post: oddboe@innlandetfylke.no

Send søknad direkte til bedriften.

Hadeland videregående skole

Læreplasser: 0

Nettside: https://www.hadeland.vgs.no/

Kontaktperson: Geir Nysveen

Telefon: 92 60 17 15

E-post: geinys@innlandetfylke.no

Søk direkte til bedriften.

Trysil videregående skole

Læreplasser: 1

Nettside: https://www.trysil.vgs.no/

Kontaktperson: Øystein Bakken

Telefon: 47803680

E-post: oytbak@innlandetfylke.no

Søkere med bakgrunn fra it-driftsfaget og dataelektronikere vil bli vurdert. Benytt elektronisk søknadsskjema.

Elektronisk søknad

Storhamar videregående skole

Læreplasser: 0

Søk direkte til bedriften!

Kontaktperson: Svein Risbakken

Telefon: 99506661

E-post: sveris@innlandetfylke.no

Søk direkte til bedriften

Solør videregående skole

Læreplasser: 1

Nettside: https://www.soloer.vgs.no/

Kontaktperson: Ann Mari Bjørnstad

Telefon: 91199150

E-post: anmbjo@innlandetfylke.no

Søk direkte til bedriften.

Nord-Østerdal videregående skole

Læreplasser: 1

Nettside: https://www.nord-osterdal.vgs.no/

Kontaktperson: Terje Kløvstad

Telefon:

E-post: terklo@innlandetfylke.no

Søkere med bakgrunn fra både it-driftsfag og dataelektroniker vil bli vurdert. Søk direkte til bedriften

Raufoss videregående skole

Læreplasser: 1

Nettside: https://www.raufoss.vgs.no/

Kontaktperson: Lars Gudbrand Wien

Telefon: 45244572

E-post: larwie@innlandetfylke.no

Søkere fra både it-driftsfaget og dataelektronikerfaget vurderes. Benytt elektronisk søknadsskjema.

Elektronisk søknad

Jønsberg videregående skole

Læreplasser: 1

Nettside: https://www.jonsberg.vgs.no/

Kontaktperson: Simen Myrvang

Telefon: 94029325

E-post: simmyr@innlandetfylke.no

Benytt elektronisk søknadsskjema. Søkere med bakgrunn fra dataelektronikerfaget vil også bli vurdert.

Elektronisk søknad

Entur avd Oslo

Læreplasser: 0

Nettside: https://entur.no/

Kontaktperson: Espen Wictor

Telefon: 957 955 57

E-post: espen.sverre.wiktor@entur.org

Benytt elektronisk søknadsskjema.

Elektronisk søknad

Lillehammer videregående skole

Læreplasser: 0

Nettside: https://www.lillehammer.vgs.no/

Kontaktperson: Vegard Elvestad

Telefon: 958 13 511

E-post: vegelv@innlandetfylke.no

Benytt elektronisk søknadsskjema

Elektronisk søknad

Nord-Gudbrandsdal videregåande skule

Læreplasser: 1

Nettside: https://www.n-g.vgs.no/

Kontaktperson: Rune Falkenhaug

Telefon:

E-post: runfal@innlandetfylke.no

Søk direkte til lærebedriften