IT driftsfag

En IT-driftstekniker jobber med drift og vedlikehold av nettverk og software, brukerstøtte og service.

Hamar katedralskole

Læreplasser: 0

Nettside: https://www.hamar-katedral.vgs.no

Kontaktperson: Willy Brendlien

Adresse: Ringgata, 2315 Hamar, Hedmark

Telefon: 90026029

E-post: wilbre@innlandetfylke.no

Benytt elektronisk søknadsskjema.

Elektronisk søknad

Karriere Innlandet avd Lillehammer

Læreplasser: 0

Nettside: https://www.karriereinnlandet.no/

Kontaktperson: Jan Tore Telnes

Telefon: 91564905

E-post: jantel@innlandetfylke.no

Send søknad direkte til bedriften.

Fagskolen Innlandet

Læreplasser: 0

Nettside: https://fagskolen-innlandet.no/

Kontaktperson: Einar Wedøe

Telefon: 954 97 280

E-post:

Benytt elektronisk søknadsskjema. Søknadsfrist 14.02.23

Elektronisk søknad

Elverum videregående skole

Læreplasser: 0

Nettside: https://www.elverum.vgs.no/

Kontaktperson: Sigrid H Molden

Telefon: 41603249

E-post: sigmol@innlandetfylke.no

Vurderer søkere i it-driftsfag og dataelektronikere. Send søknad direkte til bedriften.

Ringsaker videregående skole

Læreplasser: 0

Nettside: https://www.ringsaker.vgs.no/

Kontaktperson: Ola Titterud

Telefon: 90851302

E-post: olatit@innlandetfylke.no

Benytt elektronisk søknadsskjema. Søkere med bakgrunn fra dataelektronikerfaget og it-driftsfaget vil bli vurdert.

Elektronisk søknad

Sentrum videregående skole

Læreplasser: 0

Nettside: https://www.sentrum.vgs.no/

Kontaktperson: Ole Kronborg

Telefon: 917 02 132

E-post: olekro@innlandetfylke.no

Benytt elektronisk søknadsskjema.

Elektronisk søknad

Stange videregående skole

Læreplasser: 1

Nettside: https://www.stange.vgs.no/

Kontaktperson: Marius Martinussen

Telefon: 954 32 115

E-post: maimar@innlandetfylke.no

Det vurderes søkere fra dataelektronikerfaget og it-driftsfaget Benytt elektronis søknadsskjema.

Elektronisk søknad

Øvrebyen videregående skole

Læreplasser: 1

Nettside: https://www.ovrebyen.vgs.no/

Kontaktperson: Knut Jarle Bjørnslett

Telefon: 915 69 387

E-post: knubjo@innlandetfylke.no

Det vurderes søkere fra dataelektronikerfaget og it-driftsfaget. Send søknad direkte til bedriften.

SÅTE, arbeidssted Åmot kommune

Læreplasser: 1

Nettside: https://www.trysil.kommune.no/

Kontaktperson: Jan DeDoncker

Telefon: 90 24 94 35

E-post: Jdd@sate.no

Søkere fra både dataelektronikerfaget og it-driftsfaget vil bli vurdert. Send søknad direkte til bedriften.

Elverum kommune

Læreplasser: 0

Nettside: https://www.elverum.kommune.no/

Kontaktperson: Heidi Mellum Knai

Telefon: 92635141

E-post: heidi.mellum.knai@elverum.kommune.no

Send søknad direkte til bedriften

SÅTE, arbeidssted Trysil kommune

Læreplasser: 0

Nettside: https://www.trysil.kommune.no/

Kontaktperson: Jan DeDoncker

Telefon: 90 24 94 35

E-post: jdd@sate.no

Søkere fra dataelektronikerfaget og it-driftsfaget vil bli vurdert. Send søknad direkte til bedriften.

Nord Gudbrandsdalen vidaregåande skule

Læreplasser: 0

Nettside: https://www.n-g.vgs.no/

Kontaktperson: Robert Strind

Telefon: 926 39 269

E-post: robstr@innlandetfylke.no

Send søknad direkte til bedriften.

Gjøvik videregående skole

Læreplasser: 0

Nettside: https://www.gjovik.vgs.no/

Kontaktperson: Odd Tore Bøe

Telefon: 922 00 035

E-post: oddboe@innlandetfylke.no

Send søknad direkte til bedriften.

Lena-Valle videregående skole

Læreplasser: 1

Nettside: https://www.lena-valle.vgs.no/

Kontaktperson: Odd Tore Bøe

Telefon: 922 00 035

E-post: oddboe@innlandetfylke.no

Send søknad direkte til bedriften.

Hadeland videregående skole

Læreplasser: 0

Nettside: https://www.hadeland.vgs.no/

Kontaktperson: Geir Nysveen

Telefon: 92 60 17 15

E-post: geinys@innlandetfylke.no

Søk direkte til bedriften.

Dokka videregående skole

Læreplasser: 0

Nettside: https://www.dokka.vgs.no/

Kontaktperson: Arild Megrund

Telefon: 48 00 66 25

E-post: arimeg@innlandetfylke.no

Søk direkte til bedriften.

Trysil videregående skole

Læreplasser: 0

Nettside: https://www.trysil.vgs.no/

Kontaktperson: Øystein Bakken

Telefon: 47803680

E-post: oytbak@innlandetfylke.no

Benytt elektronisk søknadsskjema.

Elektronisk søknad

Storhamar videregående skole

Læreplasser: 0

Søk direkte til bedriften!

Kontaktperson: Svein Risbakken

Telefon: 99506661

E-post: sveris@innlandetfylke.no

Benytt elektronisk søknadsskjema. Søkere fra it-driftsfaget og dataelektronikerfaget vil bli vurdert.

Elektronisk søknad

Raufoss videregående skole

Læreplasser: 0

Nettside: https://www.raufoss.vgs.no/

Kontaktperson: Lars Gudbrand Wien

Telefon: 45244572

E-post: larwie@innlandetfylke.no

Benytt elektronisk søknadsskjema. Søkere med bakgrunn fra dataelektronikerfaget og it-servicefaget vil bli vurdert.

Elektronisk søknad

Solør videregående skole

Læreplasser: 1

Nettside: https://www.soloer.vgs.no/

Kontaktperson: Kjersti Støre

Telefon: 90621852

E-post: kjesto@innlandetfylke.no

Søk direkte til bedriften.