Helsearbeiderfaget

Helsefagarbeideren arbeider i spesialisthelsetjenesten, i psykisk helsevern på alle nivåer og i institusjoner og varierte omsorgs- og behandlingstilbud i kommunal og privat sektor.

Eidskog kommune

Læreplasser: 2

Nettside: https://www.eidskog.kommune.no

Kontaktperson: Borgny Fjeld Granstrøm

Telefon: 99544840

E-post: borgny.granstrom@eidskog.kommune.no

Søk direkte til bedriften.

Elverum kommune

Læreplasser: 0

Nettside: https://www.elverum.kommune.no/

Kontaktperson: Heidi Mellum Knai

Telefon: 92635141

E-post: heidi.mellum.knai@elverum.kommune.no

Søk direkte til bedriften.

Grue kommune

Læreplasser: 2

Nettside: https://www.grue.kommune.no/

Kontaktperson: Mona Isaksætre Sorknes

Telefon: 902 84 438

E-post: mona.isaksaetre.sorknes@grue.kommune.no

Søk direkte til bedriften

Sør Odal kommune

Læreplasser: 2

Nettside: https://www.sor-odal.kommune.no/

Kontaktperson: Camilla Skarvang Karlsen

Telefon: 98697304

E-post: camilla.skarvang.karlsen@sor-odal.kommune.no

Benytt elektronisk søknadsskjema

Elektronisk søknad

Nord Odal kommune

Læreplasser: 1

Nettside: https://www.nord-odal.kommune.no/

Kontaktperson: Trine J. Hansen

Telefon: 91643125

E-post: Trine.jeanette.hansen@nord-odal.kommune.no

Benytt elektronisk søknadsskjema.

Elektronisk søknad

Åmot kommune

Læreplasser: 2

Nettside: https://www.amot.kommune.no/

Kontaktperson: Susanne Sandsengen Darell

Telefon: 48 88 32 92

E-post: ssd@amot.kommune.no

Send søknad direkte til bedriften

Trysil kommune

Læreplasser: 4

Nettside: https://www.trysil.kommune.no/

Kontaktperson: Astrid Sjøli

Telefon: 901 00 057

E-post: ast@trysil.kommune.no

Søk direkte til bedriften.