Dataelektronikerfaget

Som dataelektroniker kan du jobbe i både små og store bedrifter i de fleste bransjer. Du kan for eksempel jobbe i IT-avdelingen i en bedrift, jobbe i et firma som tilbyr datatekniske tjenester, være innleid som konsulent eller drive som selvstendig næringsdrivende.

Jønsberg videregående skole

Læreplasser: 1

Nettside: https://www.jonsberg.vgs.no/

Kontaktperson: Simen Myrvang

Telefon: 91123168

E-post: simmyr@innlandetfylke.no

Benytt elektronisk søknadsskjema. Søkere med bakgrunn fra it-driftsfaget vil også bli vurdert.

Elektronisk søknad

Ringsaker videregående skole

Læreplasser: 1

Nettside: https://www.ringsaker.vgs.no/

Kontaktperson: Ola Titterud

Telefon: 90851302

E-post: olatit@innlandetfylke.no

Søkere med bakgrunn fra dataelektronikerfaget og it-drift vil bli vurdert. Benytt elektronisk søknadsskjema. Søknadsfrist 27.02.24

Elektronisk søknad

Vinstra vidaregåande skule

Læreplasser: 1

Nettside: https://www.vinstra.vgs.no/

Kontaktperson: Rune Falkenhaug

Telefon: 90570344

E-post: runfal@innlandetfylke.no

Søk direkte til bedriften.

Raufoss videregående skole

Læreplasser: 1

Nettside: https://www.raufoss.vgs.no/

Kontaktperson: Lars Gudbrand Wien

Telefon: 45244572

E-post: larwie@innlandetfylke.no

Søkere fra både it-driftsfaget og dataelektronikerfaget vurderes. Benytt elektronisk søknadsskjema.

Elektronisk søknad

Hamar Katedralskole

Læreplasser: 1

Nettside: https://www.hamar-katedral.vgs.no/

Kontaktperson: Andreas Utheim

Telefon:

E-post: anduth@innlandetfylke.no

Benytt digitalt søknadsskjema. Søkere med bakgrunn fra både it-driftsfag og dataelektronikere vurderes.

Elektronisk søknad

Valdres videregåande skule

Læreplasser: 1

Nettside: https://www.valdres.vgs.no/

Kontaktperson: Gunnar Heiene

Telefon:

E-post: gunhei@innlandetfylke.no

Søk direkte til bedriften

Elverum videregående skole

Læreplasser: 1

Nettside: https://www.elverum.vgs.no/

Kontaktperson: Gaute Uthushagen

Telefon: 48497233

E-post: gauuth@innlandetfylke.no

Søkere fra både it-driftsfag og dataelektroniker vurderes. Benytt elektronisk søknadsskjema

Elektronisk søknad

Nord-Østerdal videregående skole

Læreplasser: 1

Nettside: https://www.nord-osterdal.vgs.no/

Kontaktperson: Terje Kløvstad

Telefon:

E-post: terklo@innlandetfylke.no

Søkere fra både it-driftsfaget og dataelektronikerfaget vurderes. Send søknad direkte til bedriften

Stange videregående skole

Læreplasser: 1

Nettside: https://www.stange.vgs.no/

Kontaktperson: Marius Martinussen

Telefon:

E-post: marmar@innlandetfylke.no

Søkere fra både it-driftsfaget og dataelektronikerfaget vurderes Benytt elektronisk søknadsskjema. - Søknadsfrist 27.02.24

Elektronisk søknad

Trysil videregående skole

Læreplasser: 1

Nettside: https://www.trysil.vgs.no/

Kontaktperson: Øystein Bakke

Telefon:

E-post: oytbak@innlandetfylke.no

Søkere fra både it-driftsfaget og dataelektronikerfaget vurderes. Benytt elektronisk søknadsskjema.

Elektronisk søknad