Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Som barne- og ungdomsarbeider kan du få arbeid i barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, klubber og kommunale etater.

Eidskog kommune

Læreplasser: 0

Nettside: https://www.eidskog.kommune.no/

Kontaktperson: Borgny Fjeld Granstrøm

Adresse: Syversbakken, 2230 Skotterud, Hedmark

Telefon: 99545840

E-post: borgny.granstrom@eidskog.kommune.no

Send søknad direkte til bedriften. Eidskog kommune kan også ta imot 1 lærekandidat i enten Helsearbeiderfaget eller Barne- og Ungdomsarbeiderfaget

Grue kommune

Læreplasser: 0

Nettside: https://www.grue.kommune.no/

Kontaktperson: Berit Melsnes

Telefon: 918 46 189

E-post: berit.melsnes@grue.kommune.no

Send søknad direkte til bedriften.

Sør Odal kommune

Læreplasser: 0

Nettside: https://www.sor-odal.kommune.no/

Kontaktperson: Camilla Skarvang Karlsen

Telefon: 98 69 73 04

E-post: Camilla.Skarvang.Karlsen@sor-odal.kommune.no

Benytt elektronisk søknadsskjema.

Elektronisk søknad

Nord Odal kommune

Læreplasser: 0

Nettside: https://www.nord-odal.kommune.no/

Kontaktperson: Trine J Hansen

Telefon: 91643125

E-post: Trine.jeanette.hansen@nord-odal.kommune.no

Benytt elektronisk søknadsskjema.

Elektronisk søknad

Åmot kommune

Læreplasser: 2

Nettside: https://www.amot.kommune.no/

Kontaktperson: Susanne Sandsengen Darell

Telefon: 48 88 32 92

E-post: ssd@amot.kommune.no

Send søknad direkte til bedriften.

Trysil kommune

Læreplasser: 2

Nettside: https://www.trysil.kommune.no/

Kontaktperson: Berit Helen Haga

Telefon: 474 73 405

E-post: berit.helen.haget@trysil.kommune.no

Send søknad direkte til bedriften.

Tjura barnehage

Læreplasser: 1

Nettside: https://tjura.barnehage.no/

Kontaktperson: Karin B. Holter

Telefon: 90 53 53 55

E-post: tjurabhg@online.no

Send søknad direkte til bedriften.

Oppstad gårds- og naturbarnehage

Læreplasser: 1

Nettside: https://oppstad.barnehage.no/

Kontaktperson: Aina Nafstad Holt

Telefon: 484 07 081

E-post: leder@oppstadbarnehage.no

Send søknaden direkte til bedriften.

Lia barnehage

Læreplasser: 1

Nettside: https://liabarnehage.no/

Kontaktperson: Reidun Juvkam Løfsgaard

Telefon: 959 67 968

E-post: reidun@liabarnehage.no

Send søknad direkte til bedriften

Raufoss videregående skole

Læreplasser: 0

Nettside: https://www.raufoss.vgs.no/

Kontaktperson: Gunhild Dragerengen Smestad

Telefon: 99358012

E-post: gunsme@innlandetfylke.no

Benytt elektronisk søknadsskjema.

Elektronisk søknad

Valdres videregåande skule

Læreplasser: 1

Nettside: https://www.valdres.vgs.no/

Kontaktperson: Anne Flustad Øistuen

Telefon: 41201199

E-post: annois@innlandetfylke.no

Søk direkte til bedriften.

Lillehammer videregående skole avd Nord

Læreplasser: 0

Nettside: https://www.lillehammer.vgs.no/

Kontaktperson: Malin Josefine Skurdal

Telefon: 48115850

E-post: malsuk@innlandetfylke.no

Send søknad direkte til bedriften.

Sentrum videregående skole

Læreplasser: 1

Nettside: https://www.sentrum.vgs.no/

Kontaktperson: Gerhard Omstedt

Telefon: 92049442

E-post: geroms@innlandetfylke.no

Benytt elektronisk søknadsskjema.

Elektronisk søknad

Elverum kommune

Læreplasser: 0

Nettside: https://www.elverum.kommune.no/

Kontaktperson: Heidi Mellum Knai

Telefon: 92635141

E-post: heidi.mellum.knai@elverum.kommune.no

Søk direkte til bedriften.

Vinstra vidaregåande skule

Læreplasser: 0

Nettside: https://www.vinstra.vgs.no/

Kontaktperson: Mette Marie Skurdal

Telefon: 416 37 444

E-post: metsku@innlandetfylke.no

Send søknad direkte til bedriften.

Gjøvik videregående skole

Læreplasser: 0

Nettside: https://www.gjovik.vgs.no/

Kontaktperson: Inger Margrethe Kleven

Telefon: 96942547

E-post: inekle@innlandetfylke.no

Søk direkte til bedriften.

Hadeland videregående skole

Læreplasser: 1

Nettside: https://www.hadeland.vgs.no/

Kontaktperson: Anette Brørby Bergsrud

Telefon: 97119192

E-post: antber@innlandetfylke.no

Søk direkte til bedriften.

Lena-Valle videregående skole

Læreplasser: 1

Nettside: https://www.lena-valle.vgs.no/

Kontaktperson: Jenny Sørum Kristoffersen

Telefon: 948 21 153

E-post: jenkri@innlandetfylke.no

Send søknad direkte til bedriften.