Anleggsrørleggerfaget

En anleggsrørlegger kan jobbe med vann- og avløpstjenester i bygg- og anleggsvirksomhet.