IT driftsfag

En IT-driftstekniker jobber med drift og vedlikehold av nettverk og software, brukerstøtte og service.