Service og administrasjonsfaget

En service- og adminstrasjonsmedarbeider jobber i offentlige virksomheter, biblioteker, service- og informasjonssentre og i private bedrifter.