Stimuleringstilskudd til lærebedrifter 2021

Stimuleringstilskuddet skal bidra til at flere lærlinger får læreplass, eller beholder sin læreplass, under covid-19-pandemien. Søknadsfristen er 1. oktober 2021.

Sign pen business document 48148
Publisert 28 mai 2021