Opplæringskontoret gjennomfører ikke oppfølgingsbesøk ute i bedrift

I forbindelse med innstrammede smittevernsregler som er gjeldende nå, har OKINN bestemt at vi ikke gjennomfører oppfølgingsbesøk ute i virksomheter nå de nærmeste 14 dager. Ansatte/fagkonsulenter er å treffe på epost og telefon. Vi utsetter oppfølgingsmøter eller gjennomfører de på teams der det er mulig.

Publisert 06 nov. 2020