Fylkeskommunen har overtatt støtteordning "Bedriftsintern opplæring" (BIO) fra NAV

Fylkeskommunene har overtatt støtteordningen "Bedriftsintern opplæring" (BIO) fra NAV. Denne blir nå rettet spesielt mot de bedriftene som sliter i forbindelse med koronasituasjonen, og lærebedrifter vil bli prioritert.

Pile of brown coins on brown wooden table top 144233
Publisert 03 apr. 2020

Søknadsfrist er 23. april, og søknader sendes inn via søkerportalen regionalforvaltning.no

Kriterier for ordningen finner du her

Midlene skal gå til opplæring i bedriftene, spesielt med tanke på å bevare arbeidsplasser og unngå permitteringer. Det blir nå viktig for mange bedrifter å være klare for omstilling og et annet marked enn de kjenner fra før. Opplæring av ansatte er en måte å forberede seg på dette.

Bedriftene kan søke om støtte både til å dekke lønns- og opplæringskostnader. Opplæring kan gis til arbeidstakere i jobb og delvis permitterte. Slik regelverket er nå, kan ikke helt permitterte delta i opplæring uten godkjenning av NAV på forhånd, men det jobbes med å få endret denne regelen.

Innlandet fylkeskommune har lagt ut flere støtteordninger på regionalforvaltning.no

All koronarelatert informasjon til lærebedrifter, lærlinger og prøvenemnder finner du samlet her:

https://innlandetfylke.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-bedrift/