Viktig beskjed ang. fagprøver planlagt januar-mars 2020

Fylkeskommunens saksbehandlingssystem Vigo er ikke tilgjengelig fra 15. november 2019 – 31. desember.

Apple device black and white business computer 295826
Publisert 05 des. 2019

Oppmelding til fagprøver som er planlagt i januar – mars 2020 må derfor være registrert hos fylkeskommunen senest 1. november 2019.Det vil si at vi må ha mottatt skjema for «ønske om oppmelding» for kandidater som skal opp til fagprøve januar-mars innen 25. oktober 2019. For prøver som planlegges fra april og ut 2020 kan ønske om oppmelding sendes etter vanlige rutiner.

Frist for registrering

Frist for registrering er 1. november 2019 og skjemaet må være levert innen 25. oktober.